O co chodzi z Deklaracją dostępności?

Ustawowy czas na przygotowanie mija 22 września 2020!

W związku z wejściem ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych powstał wymóg posiadania na stronie www i BIP(Biuletynie Informacji Publicznej) opublikowanej deklaracji dostępności. Celem wspomnianej ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Deklaracja dostępności to zbiór informacji, który ma informować osoby niepełnosprawne na temat jakości dostosowania strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz dostępności architektonicznej budynku wybranej jednostki.

Przepisy nakazują coroczny do dnia 31 marca każdego roku przegląd informacji zawartych w deklaracjach dostępności, zobowiązując podmioty publiczne do jej niezwłocznej aktualizacji.

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych będzie nadzorował Minister Cyfryzacji. W ramach nadzoru w zakresie stosowania przepisów ustawy Minister Cyfryzacji będzie miał prawo nakładać w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężne w sprawach związanych z dostępnością.

WAŻNE! Deklaracja dostępności, to dopiero część obowiązków nałożonych w związku z ustawą! Jeśli chcesz w pełni dostosować swój serwis internetowy aby uniknąć kar i spełnić wymogi ustawowe – skontaktuj się z nami!

Ustawa i jej szczegóły:
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

Kompleksowe wsparcie Samorządów

Doświadczenie i zaufanie budowane przez lata!

Naszym atutem jest wyjątkowy zespół, który składa się z doświadczonych specjalistów, znających się nie tylko na IT i nowoczesnym marketingu. Niektórzy z nas posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej, co przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb naszego klienta.

Wykorzystując nasze predyspozycje, do wykonywanych zadań podchodzimy z pasją. Każde zlecenie to dla nas nowe wyzwanie, które realizujemy dając z siebie 100%.

Doświadczenie

Istniejemy już 11 lat na rynku!

Dokonania

Wdrożyliśmy ponad 250 projektów!

Wyróżnienia

Nagrody za nasze rozwiązania!

Referencje

Dołącz do grona zadowolonych klientów z kompleksowego wdrożenia deklaracji dostępności! Zaufali nam m. in.:

Zrealizowana usługa została przeprowadzona w sposób profesjonalny przez pracowników charakteryzujących się odpowiednimi kwalifikacjami.

Firma w pełni zasługuje na zaufanie i jest godna polecenia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Nie czekaj, tylko skontaktuj się z nami!
Zajmiemy się kompleksowo wdrożeniem deklaracji dostępności aby spełnili Państwo obowiązkowy wymóg ustawowy!

Mail: kontakt@deklaracje-dostepnosci.pl
Telefon: 12 200 29 39

Centrum Technologii Informatycznych Sp. z o.o., ul. Zdrowa 2A/23, 31-216 Kraków. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym m.st. Krakowa XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296533, NIP: 945-211-00-80, Regon: 120-594-185 Kapitał zakładowy: 50.000 PLN w całości opłacony.